Language:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của quí vị

UDWA 2 cam kết bảo vệ sự riêng tư của quí vị trên mạng.

Khi quí vị ghi danh, đóng góp, đăng ký làm tình nguyện viên hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên trang mạng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu quí vị cung cấp địa chỉ liên lạc, bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail. Chúng tôi có thể lấy thông tin về quí vị từ các nguồn bên ngoài và thêm vào hoặc kết hợp với thông tin chúng tôi thu thập qua trang mạng này. Chúng tôi sử dụng thông tin này để điều hành trang mạng, để gửi cho quí vị tin tức về UDWA 2, để thu hút sự tham gia của quí vị vào các chương trình UDWA 2, các biến cố và hoạt động, và để thu thập cũng như xác nhận các phúc đáp tham dự. Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của quí vị để gửi tin tức và có thể sử dụng số điện thoại để gọi cho quí vị về những mục đích này.

Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp địa chỉ e-mail hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của quí vị cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác và cho bất kỳ mục đích nào. Nếu quí vị muốn mua vé cho một chương trình hoặc đóng góp trên mạng, chúng tôi cũng có thể xin quí vị cung cấp số thẻ tín dụng và ngày hết hạn. Thông tin này chỉ được sử dụng để trang trải chi phí của quí vị; tổ chức của chúng tôi không duy trì những thông tin này; và trong bất kỳ trường hợp nào ,không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai, và cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trang trải chi phí của quí vị.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của quí vị

UDWA 2 sử dụng các biện pháp an ninh tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Hệ thống vi tính trang chủ của chúng tôi ở trong môi trường an toàn và bảo mật. Quyền truy cập thông tin chỉ được cấp cho quí vị và nhân viên của UDWA 2 hoặc các nhà thương mại cần biết thông tin này để cung cấp dịch vụ cho quí vị. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để lưu trữ thông tin được thu thập bởi trang mạng này trong một môi trường hoạt động an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn.

Sự kết nối với các trang web khác

Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang mạng này và các trang phụ. Các trang này có thể kết nối đến các trang mạng của công ty thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang mạng của công ty thứ ba. Chúng tôi khuyến khích quí vị đọc chính sách bảo mật này và xem lại chính sách của tất cả các trang mạng quí vị truy cập.

Những tiết lộ khác về thông tin của quí vị

Mặc dù chúng tôi cố hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi thi hành với thiện ý phù hợp với luật pháp (ví dụ: trát tòa) để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi hoặc để bảo vệ các nhà tài trợ, nhà nghệ thuật và người ủng hộ khỏi bị lừa đảo, lạm dụng hoặc hành động bất hợp pháp hoặc nếu chúng tôi tin tưởng một trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc thương tích thể chất nghiêm trọng cho bất kỳ người nào yêu cầu tiết lộ thông tin hoặc biện minh cho việc tiết lộ hồ sơ mà không thế chờ đợi được.

Thông báo đặc biệt dành cho phụ huynh

Thông báo đặc biệt dành cho phụ huynh
Chúng tôi muốn giúp quí vị bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi khuyến khích quí vị nói chuyện với trẻ về việc sử dụng thông tin cá nhân an toàn và có trách nhiệm trong khi sử dụng Internet. UDWA 2 không cố ý thu thập, sử dụng hoặc phân phối thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em cho bất kỳ đệ tam nhân nào. Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về việc trẻ em truy cập vào trang web này hoặc thông tin mà trẻ em cung cấp được chúng tôi sử dụng, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Về Dữ liệu ( Cookies), Địa chỉ mạng ( IP address) và Hồ sơ ghi nhập lưu trữ dữ liệu (Log File Data Cookies)

Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của máy người dùng chứa thông tin về người dùng.

Trang web UDWA 2 sử dụng dữ liệu để đo thống kê web tổng hợp, bao gồm số lượng khách truy cập hàng tháng, số lượng khách truy cập lập lại, trang mạng phổ biến nhất và các thông tin khác. UDWA 2 cũng sẽ sử dụng cookie để tạo thuận tiện cho quí vị bằng cách duy trì dữ liệu mà quí vị cung cấp cho các hoạt động trực tuyến để quí vị không cần phải gửi lại các thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ của đệ tam nhân như Google Analytics. Dịch vụ này giúp chúng tôi hiểu các mẫu lượng truy cập và biết liệu có vấn đề gì với trang mạng hay không. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hình ảnh được gắn trong email để theo dõi tỷ lệ mở thư, để chúng tôi có thể biết thư nào thu hút hầu hết người ủng hộ.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể đặt quảng cáo với nhóm thương mại đệ tam nhân, bao gồm Google, mà sẽ được trình bày trên các trang mạng khác trên mạng. Trong một số trường hợp, các đệ tam nhân này có thể quyết định loại quảng cáo nào để trình bày cho quí vị dựa trên lịch sử truy cập trước của quí vị . Bất cứ lúc nào danh tính cá nhân của quí vị sẽ không được tiết lộ với các nhóm thương mại đệ tam nhân, cũng như bất cứ thông tin nào mà quí vị chia sẻ với chúng tôi sẽ không được chia sẻ với họ. Nếu quí vị không muốn sử dụng các dữ liệu của đệ tam nhân này trên trang mạng, quí vị có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Network Advertising Initiative opt out.

Hồ sơ ghi nhập trang chủ

Chúng tôi ghi nhập thông tin kỹ thuật tiêu chuẩn, chẳng hạn như địa chỉ mạng của quí vị và loại trình duyệt quí vị sử dụng. Chúng tôi ghi lại thông tin này cho mục đích giải quyết vấn đề và theo dõi những trang mà mọi người truy cập để cải thiện. Chúng tôi không sử dụng hồ sơ ghi nhập để theo dõi việc sử dụng trang mạng của một cá nhân cụ thể nào.

Cách Hủy Đăng Ký hoặc chọn Không Tham Gia

Những ai đăng ký cho danh sách e-mail qua trang mạng này sẽ nhận được các cập nhật định kỳ từ UDWA 2 bằng thư, fax và / hoặc e-mail. Quí vị có thể chọn không tham gia nhận thông tin trong tương lai qua e-mail bằng cách vào trang quy trình hủy đăng ký được chỉ định trên thông báo email.

Cách chúng tôi thông báo cho quí vị về thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật này nếu chúng tôi thay đổi thực hành, thêm hoặc thay đổi các đặc tính hiện tại của trang mạng. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng đã đăng ký qua email và gửi thông báo trên trang mạng này về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Việc quí vị sử dụng trang mạng này sau những thay đổi tạo thành thỏa thuận của quí vị liên quan đến thông tin được thu thập từ quí vị trong quá khứ và trong tương lai.

Cách liên lạc với chúng tôi

Các câu hỏi liên quan đến Chính sách Bảo mật này xin gửi qua email tới unionheadquarters@udwa.org.