Language:

UDW Bảo Vệ Ngành Chăm Sóc Tại Gia Cho Nhân Viên Và Người Bệnh

TIN KHẨN cho các hội viên UDW có Bảo hiểm Y tế: Một quy luật mới do chính phủ liên bang đề xuất cấm bảo hiểm y tế và nghiệp đoàn phí không được khấu trừ tự động từ tiền lương IHSS. Để duy trì khoản khấu trừ tự động nghiệp đoàn phí và bảo hiểm y tế, quí vị phải tái ủy quyền hội viên đoàn UDW của mình bằng cách điền vào mẫu đơn bên phải.

Trở thành hội viên của Nghiệp Đoàn Chăm Sóc Tại Gia UDW để được những tin tức và thông tin mới nhất về IHSS. Chỉ với 34 xu một ngày, hội viên UDW nhận được các quyền lợi và giảm giá đặc biệt chẳng hạn như các lớp huấn luyện chăm sóc miễn phí, bảo hiểm nha khoa với lệ phí thấp , trợ giúp cho người bệnh được thêm giờ, trợ giúp về hệ thống lương bổng và các vấn đề liên quan đến nhân viên xã hội.

Cùng nhau đoàn kết là hội viên nghiệp đoàn, chúng ta tranh đấu để bảo vệ IHSS và làm cho ngành chăm sóc tại gia khả quan hơn cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm về UDW, công việc của chúng tôi và hội viên, xin xem trang mạng chính của chúng tôi.

Visit UDW